Malowane dzieci

Ułani, Ułani, malowane dzieci
Nie jedna panienka za wami poleci

Hej, hej Ułani, malowane dzieci
Nie jedna panienka za wami poleci

Hej, hej Ułani, malowane dzieci
Nie jedna panienka za wami poleci

Nie jedna panienka i nie jedna wdowa
Za wami Ułani, polecieć gotowa

Hej, hej Ułani, malowane dzieci
Nie jedna panienka za wami poleci

Hej, hej Ułani malowane dzieci
Nie jedna panienka za wami poleci