Hej idem w las

Hej idem w las, piórko mi se migoce
Hej idem w las, dudni ziemia kie kroce
Ka obyrtne sikiereckom, krew mi spod nóg bulgoce
Ka wywine ciupazeckom, krew cerwoną wytocę