Chodzony

Pojdziałaś dziewczyno
Pojdziałaś jedyna
Żeś ty jedna na świecie
Żeś ty jedna na świecie

A ja mógłbym przysiądz
Że jest was po tysiąc
W tym łowickim powiecie, tarara
W tym łowickim powiecie