Diabła doić

Kazali mi diabła doić
Zaczął diabeł figle stroić
Nie dał mleka ani siary
Bo był diabeł bardzo stary

Hej idem w las

Hej idem w las, piórko mi se migoce
Hej idem w las, dudni ziemia kie kroce
Ka obyrtne sikiereckom, krew mi spod nóg bulgoce
Ka wywine ciupazeckom, krew cerwoną wytocę