Ave Maria

Gdy klęczę przed Tobą
Modlę sie, i składam hołd,
We-eż ten dzień,
Uczyń go twym,
I we mnie miłość wznieś.

Ave Maria, Gratia plena,
Do-ominus te-ecum,
Be-enedi-i-catus.