Hymn Narodowy

Jeszcze Polsko nie zgineno,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wziena,
Szablą odbieremy

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złącym się z narodem.

Przendziem Wisłę, przendziem Wartę,
Bedziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać momy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wracą się bez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Gadą ojciec swojej Basi
Cały zapłakany-
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…